PDA

View Full Version : EBOOK 1. [Ebook - Quỷ Tu] Đại Ma Đầu - Tác giả: Tiên Tử Nhiêu Mệnh - Full
 2. [Ebook - Tiên Hiệp] Tiên Ngục - TG: Chử Tửu Luận Già Phê - Full
 3. [Ebook - LSQS] Soán Đường - Tác giả: Canh Tân - Full
 4. [Ebook - Tiên Hiệp] Tiên Ngạo - TG: Vụ Ngoại Giang Sơn - Full
 5. [Ebook - Đô thị] Thần Y Thánh Thủ - Tác Giả: Tiểu Tiểu Vũ Full
 6. [Ebook - Quan Trường] Quan Thần - Tác Giả: Hà Thường Tại - FULL
 7. [Ebook - Đô thị - 20+] Dâm duyệt giả kỳ Full
 8. [Ebook - Tiên Hiệp] Yêu Cung PRC - Full
 9. [Ebook - Tiên Hiệp] Thương Thiên - Tác Giả: Tử Mộc Vạn Quân Full
 10. [Ebook - Tiên Hiệp] Thông Thiên Đại Thánh - TG: Xà Thôn Kình - Full
 11. [Ebook - Tu Chân] Tu Chân Giả Tại Dị Thế - TG: Vũ Phong - Full
 12. [Ebook - LSQS] Đại Đường Đạo Soái - TG: Đạo Soái Nhị Đại - Full
 13. [Ebook - LSQS] Hoạt Sắc Sinh Kiêu - TG: Đậu Tử Nhạ Đích Họa - Full
 14. [Ebook - Huyền Ảo] Thần Ma Chi Chiến - TG: Hoàng Phủ Kỳ - Full
 15. [Ebook - Dị Giới] Dị Giới Dược Sư - TG: Vô sỉ Đạo Tặc - Full
 16. [Ebook - Huyền Ảo] Thần Điển - TG: Phá Nam Tường - Full
 17. [Ebook - Tiên Hiệp] Thú Thần Tu Tiên - TG: Tử Trúc Đại Sĩ - Full Phần I
 18. [Ebook - Dị Giới] Thần Ấn Vương Tọa - Full
 19. [Ebook - Huyền Ảo] Đấu Phá Thương Khung - TG: Thiên Tàm Thổ Đậu - Full
 20. [Ebook - Tiên Hiệp] Thôn Thiên - TG: Yêu Bạch Thái - Full
 21. [Ebook - ĐT - QT] Phù Diêu - Full
 22. [Ebook - Kỳ Huyễn] Thiên Thần - TG: Hỏa Tinh Dẫn Lực - Full
 23. [Ebook - ĐTQT] Lộng Triều - TG: Thụy Căn - Full
 24. [Ebook - Dị Giới] Trương Tam Phong Dị Giới Du - TG: Tả Tự Bản - Full
 25. [Ebook - Dị Giới] Luyện Kim Cuồng Triều - TG: Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh - Full
 26. Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ - Full PRC
 27. [Ebook- Đô thị] Ẩn Sát - Tác giả: Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu - Full PRC
 28. [Ebook- Đô Thị] Cực Phẩm Thiên Vương - TG: Phong Cuồng - Full PRC
 29. [Ebook- Huyền Huyễn] Dị Thế Tà Quân - Tác giả: Phong Lăn Thiên Hạ - Full PRC
 30. [Ebook- Khoa Ảo] Thôn Phệ Tinh Không - TG Ngã Cật Tây Hồng Thị - Full PRC
 31. [Ebook- Tiên Hiệp] Tiên Luyện Chi Lộ - TG: Khoái Xan Điếm - FULL Text
 32. [Dị Giới] Ngạo Thị Thiên Địa - TG: Cao Thiết - FULL Text
 33. [Ebook - LSQS] Hoà Thân Tân Truyện - Tác giả: Độc Cô Hắc Mã - Full PRC
 34. [Ebook - Huyền Ảo] Vĩnh Sinh - TG: Mộng Nhập Thân Cơ - Full Text Vĩnh Sinh
 35. [Ebook - Huyền Ảo] Chiến Thiên - TG: Thương Thiên Bạch Hạc - Full Text
 36. Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc (Full PRC có mục lục)
 37. [Ebook-Tiên hiệp] Duy Ngã Độc Tôn - FULL 956C
 38. [Ebook - Huyển Ảo] Tinh Thần Châu - TG: Thiên Sầu - Full Text
 39. [Ebook - LSQS] Giang Sơn Mỹ Sắc - Tác giả: Mặc Vũ - Full Prc
 40. TRU TIÊN II (TIÊU ĐỈNH) - LUÂN HỒI - Đến CHƯƠNG 185
 41. [Ebook] Thể Tôn full PRC
 42. [Ebook- Đô Thị] Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị - TG: Tâm Tại Lưu Lãng - Full PRC
 43. [Quân sự] - Đại Tranh Chi Thế Full PRC (có file ảnh)
 44. [Ebook - LSQS] Đại Tần Bá Nghiệp - TG: Ngọc Vãn Lâu - Full PRC
 45. [Ebook] [Khoa Huyễn] Vô Hạn Khủng Bố - TG: zhttty - FULL
 46. [Ebook] [Tiên Hiệp] Hỗn Nguyên Võ Tôn - TG: Mạo Tự Hữu Tài - FULL
 47. [Ebook - LSQS] Bộ Bộ Sinh Liên - Tác giả: Nguyệt Quan - Full Prc
 48. [Ebook] [Dị Giới] Tinh Ngự - TG: Thất Nguyệt Hỏa - Full
 49. Vệ Tư Lý Hệ Liệt - Nghê Khuông - 3 bộ do TTV dịch - FULL
 50. Ebook Mật Mã Tây Tạng 1-9
 51. [Ebook] [Đô Thị + Tu Chân] Siêu Cấp Tiên Y - TG: Ngũ Trí
 52. Cô Độc Chiến Thần - Full PRC
 53. Linh La Giới Full Prc
 54. Tống Y - TG: Mộc Dật - PRC ( Full text )
 55. Khí Trùng Tinh Hà - TG: Lê Thiên - FULL 1046C
 56. Đỉnh Cấp Lưu Manh - TG: Lý Tiếu Tà - đến Chương 1025
 57. Dị Giới Chi Quang Não Uy Long - Full PRC
 58. Võ Động Thiên Hà - Full
 59. Trùng Sinh Chi Nha Nội - Full
 60. Tặc Đảm FULL
 61. Ebook Vũ Toái Hư Không - Full (fix số chương)
 62. Phàm Nhân Tu Tiên Truyện - PRC Full
 63. Long Xà Diễn Nghĩa - Full ( PRC + Mục lục )
 64. Siêu Cấp Thư Đồng
 65. Đấu Y Full ( PRC + Mục Lục )
 66. Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt
 67. [Sắc Hiệp] Hoán Kiểm Trọng Sinh - Full (PRC + Mục Lục)
 68. Ma Pháp Tắc - Full ( PRC + Mục Lục)
 69. Đặc Công Xuất Ngũ - Full ( PRC + Mục Lục )
 70. Đại Ma Vương - Full ( PRC + Mục Lục )
 71. Vũ Thần Full ( PRC + Mục Lục )
 72. Cực Phẩm Vú Em - Full ( PRC+ Mục lục )
 73. Trọng Sinh Truy Mỹ Ký - Full ( PRC + Mục lục)
 74. Nghĩa Hải Hào Tinh full Prc + Doc
 75. Lãng Tích Hương Đô - Full ( PRC + Mục Lục )
 76. Vô Địch Hắc Quyền ( Full PRC +Mục Lục )
 77. Bất Diệt Truyền Thuyết - Full ( PRC + Mục Lục )
 78. Lăng Thiên Truyền Thuyết - Full ( PRC + Mục lục)
 79. Cửu Đỉnh Ký - Full PRC
 80. BẤT TỬ BẤT DIỆT - Full PRC
 81. Vô Sỉ Đạo Tặc - Full PRC
 82. Ngã Vi Trụ Vương Trọn Bộ PRC
 83. Ma thú lĩnh chủ - Full PRC
 84. HI DU HOA TÙNG - Full PRC
 85. PHONG LƯU PHÁP SƯ - FULL - Có mục lục
 86. Băng Hoả Ma Trù - Trọn bộ PRC
 87. BÀN LONG - Full PRC
 88. BÁ Y THIÊN HẠ - full PRC
 89. CHÍ TÔN VÔ LẠI - full PRC
 90. CỰC PHẨM GIA ĐINH - Trọn bộ PRC
 91. Tổng hợp một số truyện kiếm hiệp dạng ebook
 92. Linh thứu phi long
 93. Lưu manh kiếm khách tại dị thế
 94. Mộ hoàng - prc
 95. Vô lại quần phương phổ - prc
 96. U linh đoạt hồn kiếm
 97. Trạm lư bảo kiếm
 98. Thượng ngươn kiếm pháp
 99. Kiếm đăng
 100. Hàn mai kim kiếm
 101. Nô tình kiếm thủ
 102. Song nữ hiệp hồng y
 103. đoạt hồn kỳ
 104. Ngũ hành sinh khắc
 105. độc chiến thiên nhai
 106. Ma tiêu
 107. Thiên địa càn khôn
 108. Thất sát thủ
 109. Thất chủng binh khí truyền kỳ
 110. Cô lâu quái kiệt
 111. Bát nhã thần chưởng
 112. ẩn long đại hiệp
 113. ác thú tiểu tử
 114. Ngũ phụng triều long
 115. độc hiệp phi long
 116. Chức cẩm đồ
 117. BIÊN HOANG TRUYỀN THUYẾT - Trọn bộ 586 hồi
 118. Thần mộ ii - trọn bộ
 119. Giang hồ đoạt kiếp
 120. Tầm tần ký